تعرفه عکاسی تبلیغاتی و صنعتی

 

تعیین تعرفه عکاسی تبلیغاتی و صنعتی در کار ما به این صورت است که هر عکس یا پروژه با توجه به بودجه تبلیغات،نوع تبلیغات، مخاطب تبلیغات و پیام مورد نظر شما انجام می‌شود. یک مثال خوب برای روند کار ما مانند خیاطی است که با اندازه گیری دقیق و انتخاب نوع دوخت و پارچه مناسب و مورد قبول شما لباسی می‌دوزد که کاملا اندازه و مورد رضایت شما است. ما با خدمات خود برای محصولات و خدمات شما لباسی می‌دوزیم که به بهتر نشان دادن نقاط قوت و زیبایی کار شما کمک می‌کند، نه لباس هایی که به صورت انبوه و یکسان با کیفیت متوسط تولید می‌شود.

به خاطر متفاوت بودن پروژه ها با یک‌دیگر و زمان مورد نیاز  برای انجام هر یک، دادن تعرفه ثابت برای هر عکس یا پروژه نمی‌تواند مبلغ درست یا نهایی باشد، برای مشاوره و دریافت قیمت دقیق پروژه خود با ما تماس بگیرید.